Trải qua 100 năm phát triển và gây dựng một nhãn hiệu của sự đáng tin cậy và bền chắc , đã trở thành nhà phân phối bậc nhất về những mặt hàng điện tử sử dụng và tiên phong phân phối những giải pháp toàn diện bên trên toàn thế giới . Chuông…